Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wij heten u van harte welkom op onze Nayan-website, www.nayan.be

Mogen wij u vragen even de tijd te nemen om deze voorwaarden aandachtig door te lezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die online, via welk mobiel apparaat dan ook, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze (mobiele) website te gaan, de pagina’s te bekijken en er gebruik van te maken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u de volgende voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

Als u bepaalde aanvullende diensten van deze site gebruikt, zullen wij u op de hoogte stellen van de aanvullende voorwaarden, die ook in overeenstemming zullen zijn met de Algemene voorwaarden.

Nayan kan van tijd tot tijd de algemene voorwaarden wijzigen door een dergelijke wijziging op de Site te plaatsen. Gebruik nadat een dergelijke wijziging is geplaatst, houdt aanvaarding van dergelijke gewijzigde voorwaarden in.

1. Identificatie

NAYAN NV is de eigenaar van deze website. NAYAN NV is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 8850 Ardooie, Pittemsestraat 58D, België en ingeschreven in het RPR te Gent (Afd. Brugge) onder het nummer BE0806661106. Nayan is een commercieel merk van NAYAN NV. U kunt contact opnemen met Nayan via:

Tel: INT. +32 (0)28 96 28 50 | VS: 1-888-261-2064 ext. 1
E-mail: info@nayan.be

2. Nauwkeurigheid van de inhoud

Nayan is aansprakelijk voor het management van de website, maar beperkt aansprakelijk betreffende eventuele aanbiedingen en mogelijke typefouten.

3. Beperking van aansprakelijkheid

Gebruik van de site: Nayan is niet verantwoordelijk voor eventuele stopzetting van de beschikbaarheid van of toegang tot de site, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze site.

4. Verwijzing naar andere websites en gebruik van materiaal van/via de site

De verwijzing naar een andere website via onze site is uitsluitend ter informatie. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van Nayan mag informatie op de Site elders worden gebruikt. Het is verboden de diensten, pagina’s van de Site of de informatiecodes die verband houden met de Site te wijzigen, kopiëren, reproduceren, downloaden, verspreiden, overdragen of commercialiseren en/of distribueren.

Informatie en suggesties die via de Site aan ons worden doorgegeven, kunnen gratis en zonder enige compensatie door Nayan worden gebruikt.

5. gebruiksbeperkingen en intellectuele eigendomsrechten

Nayan heeft deze site ontwikkeld voor uw persoonlijke doeleinden. Alle rechten, en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten, die verband houden met deze site worden beheerst door en zijn het exclusieve eigendom van Nayan. Op basis van deze rechten is het verboden om informatie of materiaal op de Site te wijzigen, kopiëren, verspreiden, verzenden, reproduceren, publiceren of afgeleide werken te creëren. Dit alles, behalve het volgende:

U mag inhoud downloaden en één kopie maken voor puur persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u de inhoud van het materiaal waarop de Intellectuele Eigendomsrechten van toepassing zijn in de oorspronkelijke staat behoudt. Het kopiëren of opslaan van inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik is niet toegestaan.

De technologie wordt geleverd en beheerd door Nayan.

6. Privacybeleid

Nayan erkent het belang van privacy. Ons privacybeleid vindt u op de website “privacy- en cookiebeleid”. Deze privacybeleidsvoorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die door Nayan worden geleverd. Door deze site te gebruiken, aanvaardt de gebruiker impliciet het privacybeleid.

De Gebruiker heeft recht op toegang en verbetering van alle gegevens en heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden. Voor meer informatie wordt de Gebruiker verzocht het openbaar register te raadplegen dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van het Persoonlijk Leven in Brussel.

7. Definities

In het kader van deze voorwaarden worden de hierna opgesomde termen geacht de navolgende betekenis te hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden en alle aanvullingen of updates daarvan;
Nayan: NAYAN NV, naamloze vennootschap opgericht naar Belgisch recht (zogenaamde NV), met maatschappelijke zetel te 8850 Ardooie, Pittemsestraat 58D, België.

Ondernemingsnummer Gent (Afd. Brugge) 0806.661.106; Nayan is verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van het functioneren van de Site.
Gebruiker: iemand die, door het adres van deze Site in te voeren of door een link te volgen, deze Site bezoekt en deze gebruikt voor informatieve doeleinden of om een bestelling te plaatsen;
Site: een verzameling webpagina’s gegroepeerd onder het adres van Nayan. De mogelijkheden van de Site variëren van het verstrekken van statische informatie tot interactieve communicatie met multimediatoepassingen.

8. Wetgeving

Geschillen betreffende het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van huidige Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht en vallen onder de jurisdictie van de rechtbanken van Brussel, onverminderd het recht van de consument om een geschil voor te leggen aan de rechter die bevoegd is wordt bekrachtigd door dwingende wetgeving. Alle partijen aanvaarden het elektronische bewijsmateriaal in het kader van hun relaties (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, …).

Als een van de bovenstaande voorwaarden nietig wordt verklaard, blijven alle andere voorwaarden geldig voor zover toegestaan door de wet.

In overeenstemming met art. 14.1 van Verordening (EU) nr. 524/2013 kunt u een beroep doen op de alternatieve online geschillenbeslechting van de Europese Commissie. Het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) biedt één enkel toegangspunt waarmee consumenten en handelaars in de EU hun geschillen kunnen beslechten voor zowel binnenlandse als grensoverschrijdende online aankopen.

9. Einde

Deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten met de Gebruiker.

Voor vragen, opmerkingen of technische problemen met betrekking tot deze site kunt u contact met ons opnemen via de volgende informatie:

info@nayan.be
tel. INT. +32 (0)28 96 28 50 | VS: 1-888-261-2064 ext. 1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 07-12-2023